Share Sử dụng phím tắt khi trình chiếu PowerPoint 2013 và PowerPoint 2016

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
560
Points
10
Language
Tiếng Việt
Phần lớn người dùng nhận thấy việc sử dụng bàn phím với các phím tắt cho PowerPoint trên Windows giúp họ làm việc nhanh và hiệu quả hơn. Việc sử dụng phím tắt có thể sẽ dễ dàng hơn so với sử dụng màn hình cảm ứng và là phương pháp thay thế thiết yếu cho việc sử dụng chuột. Bài viết này tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số phím tắt cho PowerPoint trên Windows khi các bạn trình chiếu. Các bạn lưu ý là các phím tắt này tôi giới thiệu theo phiên bản PowerPoint 2013 và PowerPoint 2016, trên các phiên bản PowerPoint cũ hơn có thể sẽ không hoạt động.

Các bạn tham khảo một số phím tắt sau:
 • Bắt đầu trình chiếu với phím F5.
 • Bắt đầu trình chiếu từ trang hiện tại với phím Shift + F5.
 • Hiển thị dạng xem diễn giả với phím ALT + F5 hoặc ALT + S.
 • Thực hiện hiệu ứng hoạt hình tiếp theo hoặc chuyển sang trang tiếp theo với một trong các phím N, Enter, Page Down, , hoặc phím cách (Khoảng trắng).
 • Thực hiện hiệu ứng hoạt hình trước đó hoặc quay về trang trình chiếu trước đó với một trong các phím P, Page Up, , hoặc Backspace.
 • Đi đến số trang trình chiếu bằng cách nhấn phím số tương ứng, sau đó nhấn phím Enter.
 • Dừng hoặc khởi động lại bản trình chiếu tự động với phím S.
 • Kết thúc trình chiếu với phím ESC.
 • Xoá chú thích trên màn hình với phím E.
 • Thay đổi con trỏ thành bút với phím CTRL + P.
 • Thay đổi con trỏ thành một mũi tên với phím CTRL + A.
 • Thay đổi con trỏ thành cục tẩy với phím CTRL + E.
 • Hiển thị hoặc ẩn đánh dấu bằng mực với phím CTRL + M.
 • Ẩn con trỏ và nút hướng dẫn ngay lập tức với phím CTRL + H.
 • Ẩn con trỏ và nút hướng dẫn sau 15 giây với phím CTRL + U.
 • Xem thanh tác vụ máy tính với phím CTRL + T.
Trên đây là một số phím tắt thường được sử dụng khi trình chiếu trong PowerPoint 2013 và PowerPoint 2016 để các bạn tham khảo.
 
Top