Share Sử dụng cURL trong CodeIgniter 4

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
585
Points
10
Language
Tiếng Việt
Những PHP framework mà tôi đã sử dụng qua như CakePHP, Symfony hay Zend framework thì thành phần cURL là một phần nhỏ trong đó và không được chú trọng phát triển nhiều, vì vậy khi cần sử dụng cURL ở các PHP framework này đôi lúc không được cung cấp đầy đủ. Đối với CodeIgniter 4 thì lại khác, cURL được quan tâm khi nó được phát triển thành một thư viện độc lập riêng với tên gọi CURLRequest. Bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng lớp CURLRequest để tạo các yêu cầu bằng cURL trong CodeIgniter 4.

Tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng lớp CURLRequest để gửi yêu cầu tới một API nào đó chứ không phải dùng để lấy dữ liệu từ các website khác nên phần mã lệnh tôi trình bày với các bạn sẽ đơn giản. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về lớp CURLRequest thì các bạn có thể xem thêm tại địa chỉ https://codeigniter4.github.io/userguide/libraries/curlrequest.html.

Bây giờ, các bạn tham khảo ví dụ sau đây để biết cách sử dụng lớp CURLRequest trong CodeIgniter 4:
PHP:
//Khởi tạo đối tượng cURL request
$curlRequest = Config\Services::curlrequest();

//Gửi yêu cầu
$response = $curlRequest->request(
  'GET',
  'https://api.github.com/user',
  [
    'auth' => ['username', 'password']
  ]
);

//Nhận nội dung trả về
$response->getBody();
 
Back
Top