curl

  1. filiallion

    Share Sử dụng cURL trong CodeIgniter 4

    Những PHP framework mà tôi đã sử dụng qua như CakePHP, Symfony hay Zend framework thì thành phần cURL là một phần nhỏ trong đó và không được chú trọng phát triển nhiều, vì vậy khi cần sử dụng cURL ở các PHP framework này đôi lúc không được cung cấp đầy đủ. Đối với CodeIgniter 4 thì lại khác...
  2. filiallion

    Share Sử dụng cURL để tải tập tin từ website khác

    Nếu các bạn là tín đồ của Linux hay PHP thì các bạn đã từng ít nhất một lần nghe nói đến cURL rồi. Như các bạn đã biết, cURL là một thư viện do Daniel Stenberg tạo ra bằng ngôn ngữ C vào năm 1997. Tên cURL là từ viết tắt của cụm từ "client URL". cURL là bộ thư viện dùng để thực hiện việc chuyển...
Back
Top