Share Chuyển đổi XML và XSLT sang HTML bằng XSLTProcessor trong PHP

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
498
Points
10
Language
Tiếng Việt
XSL là một ngôn ngữ dựa trên nền tảng XML để tạo ra các bảng định dạng nhằm mục đích định dạng nội dung cho XML để phục vụ việc trình bày dữ liệu XML một cách trực quan như trình bày một trang tài liệu thông thường. Để chuyển đổi XML thì các bạn cần tới XSLT nhưng nếu nói XSLT là công cụ để chuyển đổi XML thì không đúng mà XSLT chỉ là một thành phần trong quá trình chuyển đổi này. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về XSLT cũng như các vấn đề liên quan tại bài viết "Tìm hiểu về định dạng nội dung XML bằng XSLT". Bài viết này tôi sẽ giới thiệu với các bạn XSLTProcessor là một lớp của PHP giúp chuyển đổi XML và XSLT sang HTML để trình bày trên website.

Nếu PHP các bạn đang sử dụng chưa kích hoạt thư viện XSL thì các bạn sẽ không sử dụng được lớp XSLTProcessor, để kích hoạt XSL các bạn tham khảo tại địa chỉ https://www.php.net/manual/en/class.xsltprocessor.php.

Bây giờ, các bạn tham khảo ví dụ sau đây:
PHP:
<?php
//Khởi tạo các đối tượng DOM document và XSLT processor
$xmlDomDocument     = new DOMDocument();
$xsltDomDocument    = new DOMDocument();
$xsltProcessor      = new XSLTProcessor();

//Nạp tập tin XML và XSLT
$xmlDomDocument->load('path/to/filename.xml');
$xsltDomDocument->load('path/to/filename.xslt');

//Nhập style sheet
$xsltProcessor->importStyleSheet($xsltDomDocument);

//Chuyển sang HTML
$html = $xsltProcessor->transformToXML($xmlDomDocument);
Trên đây là một ví dụ đơn giản, các bạn có thể tìm hiểu thêm về lớp XSLTProcessor trong PHP tại địa chỉ https://www.php.net/manual/en/class.xsltprocessor.php.
 
Top