xslt

  1. filiallion

    Share Chuyển đổi XML và XSLT sang HTML bằng XSLTProcessor trong PHP

    XSL là một ngôn ngữ dựa trên nền tảng XML để tạo ra các bảng định dạng nhằm mục đích định dạng nội dung cho XML để phục vụ việc trình bày dữ liệu XML một cách trực quan như trình bày một trang tài liệu thông thường. Để chuyển đổi XML thì các bạn cần tới XSLT nhưng nếu nói XSLT là công cụ để...
  2. filiallion

    Share Tìm hiểu về định dạng nội dung XML bằng XSLT

    Trước tiên, tôi muốn giới thiệu với các bạn XSL, XSL là một ngôn ngữ dựa trên nền tảng XML để tạo ra các bảng định dạng nhằm mục đích định dạng nội dung cho XML để phục vụ việc trình bày dữ liệu XML một cách trực quan như trình bày một trang tài liệu thông thường. Để biết thêm chi tiết về XSL...
Top