Share Xây dựng chức năng gửi mail chuyên nghiệp cho website với thư viện Symfony Mailer

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
511
Points
10
Language
Tiếng Việt
Gần như tất cả các website hiện nay đều cần một tính năng quan trọng đó là gửi mail. Chính vì vậy, việc tích hợp một thư viện để xử lý gửi mail là rất cần thiết khi các bạn xây dựng website. Nếu các bạn sử dụng các PHP framework thì gần như tất cả các PHP framework đều đã hỗ trợ thành phần gửi mail này, một trong số đó phải kể đến Symfony Mailer.

Symfony Mailer là một thành phần của Symfony framework, một trong những PHP framework rất nổi tiếng hiện nay với hàng triệu người sử dụng trên khắp thế giới. Để sử dụng thành phần Symfony Mailer, các bạn sử dụng công cụ Composer cài đặt với dòng lệnh:
Code:
composer require symfony/mailer
Bây giờ, các bạn tham khảo ví dụ sau để biết cách sử dụng thành phần Symfony Mailer này:
PHP:
<?php
//Require tập tin autoload.php
require 'path/to/autoload.php';

//Khai báo sử dụng thư viện
use Symfony\Component\Mailer\Mailer;
use Symfony\Component\Mailer\Transport;
use Symfony\Component\Mime\Email;

//Khởi tạo transport
$transport = Transport::fromDsn('smtp://example.com');

//Khởi tạo đối tượng mailer và email
$mailer  = new Mailer($transport);
$email  = new Email();

//Khai báo các thông tin gửi mail
$email->from('from@example.com')
   ->to('to@example.com')
   ->subject('Mail subject')
   ->text('Mail content');
   
//Thực hiện gửi mail
$mailer->send($email);
Trên đây là một ví dụ đơn giản sử dụng thư viện Symfony Mailer để gửi mail trong PHP, các bạn có thể tìm hiểu thêm tại địa chỉ https://github.com/symfony/mailer.
 
Top