Share Xây dựng bố cục website đơn giản với thư viện Smart CSS Grid

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
341
Points
10
Language
Tiếng Việt
Tôi đã giới thiệu với các bạn nhiều thư viện CSS dùng để xây dựng bố cục website bao gồm cả các thư viện đơn giản cho tới các thành phần trong các CSS framework. Bài viết này tôi tiếp tục giới thiệu với các bạn một thư viện tương tự đó là Smart CSS Grid. Thư viện Smart CSS Grid là một bộ CSS nhỏ gọn với một mục đích duy nhất đó là dùng để xây dựng bố cục website đơn giản.

Có thể thấy thư viện Smart CSS Grid thật sự rất đơn giản trong việc sử dụng kể cả với các bạn mới làm quen với CSS cũng có thể dễ dàng sử dụng nó mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Vì thư viện Smart CSS Grid được thiết kế đơn giản như vậy nên chỉ phù hợp với các website có bố cục đơn giản.

Các bạn có thể tải thư viện Smart CSS Grid tại địa chỉ https://github.com/vladocar/SMART-CSS-GRID và tích hợp vào website với dòng mã lệnh HTML như sau:
HTML:
<link href="path/to/smart-grid.css" rel="stylesheet">
Bây giờ, các bạn tạo bố cục cho website như ví dụ sau:
HTML:
<div class="four">Column 1</div>
<div class="four">Column 2</div>
<div class="four">Column 3</div>
 
Top