Advance Từng bước học lập trình PHP nâng cao qua dự án website giới thiệu sản phẩm

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
560
Points
10
PHẦN 20: TRÌNH ĐƠN NGƯỜI DÙNG

Trình đơn website bao gồm 2 nhóm trình đơn chính:
 • Trang chủ: Liên kết tới trang chủ website.
 • Sản phẩm: Liên kết tới trang danh sách sản phẩm. Trong trình đơn sản phẩm sẽ có các trình đơn con tương ứng với các danh mục sản phẩm. Các trình đơn con này được lấy động từ DB (Cụ thể là bảng tbl_category).
Các bạn mở các tập tin xử lý index.php, product-list.php, product-detail.php và chỉnh sửa lại như sau:

- Ngay trước dòng lệnh "require 'models/Product.php';", các bạn thêm mới dòng lệnh sau:
PHP:
require 'models/Category.php';
- Ngay trước dòng "//Tiêu đề trang", các bạn thêm mới khối lệnh sau:
PHP:
//Khởi tạo đối tượng Category
$categoryModel = new Category();

//Lấy danh sách danh mục sản phẩm
$categoryActiveList = $categoryModel->getActiveList();
Mở tập tin views/front/layout.tpl.php và thêm vào sau thẻ body khối lệnh sau:
PHP:
<div style="padding: 10px;">
  <ul>
    <li>
      <a href="<?php echo Config::SITE_URL; ?>">Trang chủ</a>
    </li>
  </ul>
  
  <ul>
    <li>
      <a href="<?php echo Config::SITE_URL . 'product-list.php'; ?>">Sản phẩm</a>
    </li>
    <?php foreach ($categoryActiveList as $categoryActive): ?>
      <li>
        <a href="<?php echo Config::SITE_URL . 'product-list.php?category_id=' . $categoryActive->getCategoryId(); ?>"><?php echo $categoryActive->getName(); ?></a>
      </li>
    <?php endforeach; ?>
  </ul>
</div>
Như vậy, đây là phần cuối cùng về loạt bài "Từng bước học lập trình PHP nâng cao qua dự án website giới thiệu sản phẩm". Với 2 loạt bài về lập trình PHP từ cơ bản đến nâng cao tôi đã hướng dẫn, hi vọng các bạn có thêm kiến thức để có thể tự tìm hiểu, nghiên cứu PHP chuyên sâu.

Mọi vấn đề liên quan tới loạt bài hướng dẫn này, các bạn vui lòng gửi phản hồi tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của các bạn!
 
Top