Advance Từng bước học lập trình PHP nâng cao qua dự án website giới thiệu sản phẩm

Language
Tiếng Việt
Sau loạt bài hướng dẫn "Từng bước học lập trình PHP cơ bản qua dự án website giới thiệu sản phẩm" tôi sẽ tiếp tục viết loạt bài hướng dẫn các bạn học lập trình PHP nâng cao thông qua việc hoàn thành dự án website giới thiệu sản phẩm (Tương tự như ở loạt bài cơ bản).

Từng bước hoàn thành dự án website giới thiệu sản phẩm (Trang quản trị và trang người dùng) các bạn sẽ được học các vấn đề liên quan tới lập trình PHP nâng cao (Lập trình hướng đối tượng).

Các bạn lưu ý, bài hướng dẫn này tôi chỉ trình bày và giải thích các vấn đề nâng cao trong lập trình PHP. Các vấn đề tôi đã trình bày, giải thích ở loạt bài cơ bản rồi thì tôi sẽ không trình bày hay giải thích cho các bạn nữa. Và tôi cũng khuyên các bạn nên tìm hiểu, nghiên cứu thật kỹ phần cơ bản trước khi tìm hiểu phần nâng cao này.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của các bạn!
 
PHẦN 20: TRÌNH ĐƠN NGƯỜI DÙNG

Trình đơn website bao gồm 2 nhóm trình đơn chính:
 • Trang chủ: Liên kết tới trang chủ website.
 • Sản phẩm: Liên kết tới trang danh sách sản phẩm. Trong trình đơn sản phẩm sẽ có các trình đơn con tương ứng với các danh mục sản phẩm. Các trình đơn con này được lấy động từ DB (Cụ thể là bảng tbl_category).
Các bạn mở các tập tin xử lý index.php, product-list.php, product-detail.php và chỉnh sửa lại như sau:

- Ngay trước dòng lệnh "require 'models/Product.php';", các bạn thêm mới dòng lệnh sau:
PHP:
require 'models/Category.php';
- Ngay trước dòng "//Tiêu đề trang", các bạn thêm mới khối lệnh sau:
PHP:
//Khởi tạo đối tượng Category
$categoryModel = new Category();

//Lấy danh sách danh mục sản phẩm
$categoryActiveList = $categoryModel->getActiveList();
Mở tập tin views/front/layout.tpl.php và thêm vào sau thẻ body khối lệnh sau:
PHP:
<div style="padding: 10px;">
  <ul>
    <li>
      <a href="<?php echo Config::SITE_URL; ?>">Trang chủ</a>
    </li>
  </ul>
  
  <ul>
    <li>
      <a href="<?php echo Config::SITE_URL . 'product-list.php'; ?>">Sản phẩm</a>
    </li>
    <?php foreach ($categoryActiveList as $categoryActive): ?>
      <li>
        <a href="<?php echo Config::SITE_URL . 'product-list.php?category_id=' . $categoryActive->getCategoryId(); ?>"><?php echo $categoryActive->getName(); ?></a>
      </li>
    <?php endforeach; ?>
  </ul>
</div>
Như vậy, đây là phần cuối cùng về loạt bài "Từng bước học lập trình PHP nâng cao qua dự án website giới thiệu sản phẩm". Với 2 loạt bài về lập trình PHP từ cơ bản đến nâng cao tôi đã hướng dẫn, hi vọng các bạn có thêm kiến thức để có thể tự tìm hiểu, nghiên cứu PHP chuyên sâu.

Mọi vấn đề liên quan tới loạt bài hướng dẫn này, các bạn vui lòng gửi phản hồi tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của các bạn!
 
Back
Top