Share Truy vấn dữ liệu có điều kiện với biểu thức chính quy trong MySQL

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
585
Points
10
Language
Tiếng Việt
Trong MySQL, các bạn có thể truy vấn dữ liệu kèm điều kiện với biểu thức chính quy (Regular expressions hay RegExps). Biểu thức chính quy trong MySQL cũng tương tự như trong PHP, vì vậy nếu các bạn đã làm việc với biểu thức chính quy ở PHP thì việc áp dụng vào MySQL cũng tương tự.

Việc sử dụng biểu thức chính quy để ràng buộc điều kiện trong MySQL sẽ giúp cho việc truy vấn dữ liệu được dễ dàng hơn, giúp ích rất nhiều trong lập trình. Các bạn có thể tham khảo một số biểu thức chính quy mà MySQL hỗ trợ sau đây:
  • ^: Bắt đầu một chuỗi.
  • $: Kết thúc một chuỗi.
  • .: Đại diện cho mọi ký tự.
  • []: Mọi ký tự ở giữa hai dấu ngoặc vuông.
  • [^]: Mọi ký tự khác các ký tự giữa hai dấu ngoặc vuông.
  • |: Các ký tự được liệt kê bởi dấu phân cách này.
  • *: Không hoặc nhiều trường hợp của phần tử liền trước.
  • +: Một hoặc nhiều trường hợp của phần tử liền trước.
  • {n}: n trường hợp của phần từ liền trước.
  • {m,n}: Từ m đến n trường hợp của phần tử liền trước.
Trong MySQL, các bạn có thể sử dụng từ khoá REGEXP khi muốn xây dựng điều kiện với biểu thức chính quy. Các bạn có thể tham khảo ví dụ sau:
SQL:
SELECT * FROM tbl_user WHERE username REGEXP '^ad'
Với ví dụ trên, các bạn sẽ nhận được những dòng dữ liệu mà trường username bắt đầu bằng "ad".

Biểu thức chính quy trong MySQL là một tính năng hay, giúp ích rất nhiều trong các truy vấn dữ liệu khi các bạn lập trình ứng dụng. Vì vậy, các bạn nên tìm hiểu về biểu thức chính quy để sử dụng khi cần thiết.
 
Back
Top