Share Tìm hiểu về định dạng nội dung XML bằng XSLT

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
560
Points
10
Language
Tiếng Việt
Trước tiên, tôi muốn giới thiệu với các bạn XSL, XSL là một ngôn ngữ dựa trên nền tảng XML để tạo ra các bảng định dạng nhằm mục đích định dạng nội dung cho XML để phục vụ việc trình bày dữ liệu XML một cách trực quan như trình bày một trang tài liệu thông thường. Để biết thêm chi tiết về XSL, các bạn có thể tìm hiểu thêm tại địa chỉ https://www.w3.org/Style/XSL/WhatIsXSL.html.

Để chuyển đổi XML thì các bạn cần tới XSLT nhưng nếu nói XSLT là công cụ để chuyển đổi XML thì không đúng mà XSLT chỉ là một thành phần trong quá trình chuyển đổi này. Để chuyển đổi XML bằng XSLT thì chúng ta cần có một bộ chuyển đổi gọi là XSLT Processor, công cụ này các bạn có thể tự lập trình hoặc sử dụng các chương trình có sẵn được cung cấp trực tuyến...

XSLT là một thành phần của XSL nên cú pháp của nó cũng tương tự như XSL đó là dựa trên nền tảng XML. Một tập tin XSLT sẽ có phần mở rộng là ".xslt" có thể chứa nội dung hỗn hợp bao gồm cú pháp XSLT, HTML, CSS và kể cả JavaScript. Với sự hỗ trợ của tất cả các ngôn ngữ định dạng nội dung như vậy nên XSLT có thể trình bày bất kỳ nội dung XML nào một cách trực quan theo yêu cầu người dùng.

Các bạn có thể tham khảo một ví dụ sau để biết thêm về XSLT:
XML:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
  <xsl:template match="/">
    <html>
      <body>
        <table border="1">
          <tr bgcolor="#0062af">
            <th>Title</th>
            <th>Info</th>
          </tr>
          <xsl:for-each select="Catalog/Data">
            <tr>
              <td><xsl:value-of select="Title"/></td>
              <td><xsl:value-of select="Info"/></td>
            </tr>
          </xsl:for-each>
        </table>
      </body>
    </html>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
Các bạn có thể tìm hiểu thêm về XSLT tại địa chỉ https://www.w3schools.com/xml/xsl_intro.asp.
 
Top