Basic Tìm hiểu ngôn ngữ truy vấn theo cấu trúc SQL

Language
Tiếng Việt
SQL (Viết tắt của từ Structure Query Language) là ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu được sử dụng để thực hiện các tác vụ lưu trữ và quản lý dữ liệu trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Hiện nay, gần như tất cả các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ như MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server... đều sử dụng ngôn ngữ SQL làm ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu.

Với vai trò quan trọng như vậy, SQL là yêu cầu bắt buộc đối với các bạn lập trình viên dù đó là lập trình viên phần mềm máy tính, di động hay web thì SQL là không thể thiếu. Việc học ngôn ngữ SQL không quá khó khăn thậm chí có thể nói là đơn giản nhưng để sử dụng tối ưu nhất trong các truy vấn cơ sở dữ liệu thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác, đòi hỏi các bạn lập trình viên phải nghiên cứu, tích luỹ kinh nghiệm trong quá trình phát triển các dự án phần mềm. Ở loạt bài hướng dẫn này, tôi chỉ hướng dẫn các bạn những vấn đề cơ bản nhất của ngôn ngữ SQL giúp các bạn mới bắt đầu có thể sử dụng ngôn ngữ SQL phục vụ các nhu cầu đơn giản khi phát triển ứng dụng của mình và đó cũng là cơ sở để các bạn tiếp tục nghiên cứu SQL nâng cao sau này.

Tôi cũng lưu ý với các bạn là nội dung kiến thức về SQL tôi hướng dẫn trong loạt bài viết này là theo hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác như Oracle hay Microsoft SQL Server cũng tương tự, riêng những nội dung nào khác biệt thì tôi sẽ lưu ý với các bạn để các bạn tìm hiểu thêm.

Những nội dung tôi sẽ hướng dẫn các bạn bao gồm:
 • Giới thiệu tổng quan về ngôn ngữ SQL.
 • Cú pháp, kiểu dữ liệu và toán tử.
 • Các lệnh làm việc với cơ sở dữ liệu.
 • Các lệnh làm việc với bảng dữ liệu.
 • Thêm mới dữ liệu.
 • Lấy dữ liệu.
 • Lấy dữ liệu có điều kiện.
 • Lấy dữ liệu có giới hạn.
 • Lấy dữ liệu từ nhiều bảng dữ liệu.
 • Cập nhật dữ liệu.
 • Xoá dữ liệu.
 • Gom nhóm dữ liệu.
 • Sắp xếp dữ liệu.
 • Các hàm toán học.
 • Các nội dung khác.
Chân thành cảm ơn sự quan tâm của các bạn!
 
Back
Top