Share Thực thi mã lệnh JavaScript bằng GPU với thư viện GPU.js

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
540
Points
10
Language
Tiếng Việt
Hiện tại mọi xử lý lập trình từ front-end đến back-end đều do CPU máy chủ xử lý, các bạn đã bao giờ tận dụng sức mạnh của GPU để xử lý các mã lệnh JavaScript chưa? Bài viết này tôi sẽ giới thiệu với các bạn thư viện GPU.js dùng để chạy JavaScript bằng GPU, đảm bảo tốc độ nhanh hơn CPU rất nhiều.

Mục đích của GPU.js nhằm phục vụ các ứng dụng web đòi hỏi tốc độ xử lý tức thì, quan tâm nhiều tới tốc độ xử lý, nếu các bạn chỉ xây dựng các website thông thường thì không nên sử dụng thư viện GPU.js.

Để tải thư viện GPU.js, các bạn truy cập địa chỉ https://github.com/gpujs/gpu.js để tải về. Sau đó, các bạn tích hợp vào website với dòng mã lệnh HTML như sau:
HTML:
<script src="path/to/gpu-browser.min.js"></script>
Bây giờ, các bạn tham khảo ví dụ sau:
JavaScript:
//Khởi tạo đối tượng gpu
var gpu = new GPU();

//Thực hiện phép toán nhân hai ma trận
var multiplyMatrix = gpu.createKernel(function(a, b) {
  var sum = 0;
  
  for (var i = 0; i < 512; i++) {
    sum += a[this.thread.y][i] * b[i][this.thread.x];
  }
  
  return sum;
}).setOutput([512, 512]);

//Lấy kết quả
var result = multiplyMatrix(a, b);
Trên đây chỉ là một ví dụ đơn giản sử dụng thư viện GPU.js, thư viện GPU.js còn hỗ trợ cho Nodejs và React. Các bạn có thể tham khảo thêm tại địa chỉ http://gpu.rocks.
 
Top