Share Tạo thông báo toast với thư viện iziToast

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
341
Points
10
Language
Tiếng Việt
Các thư viện như Bootstrap, UIkit đều có thành phần thông báo gọi là toast (Nhiều thư viện gọi là notification) giúp các bạn thiết kế các thông báo chuyên nghiệp làm tăng tính tương tác của website. Bài viết này tôi cũng sẽ giới thiệu với các bạn thư viện tương tự có tên là iziToast. Thư viện iziToast được thiết kế rất tốt cho người sử dụng, việc này được thể hiện rất rõ qua việc cài đặt thư viện thật sự đơn giản chỉ với vài dòng lệnh JavaScript.

Các bạn tải thư viện iziToast tại địa chỉ https://github.com/dolce/iziToast và tích hợp vào website với nội dung mã lệnh HTML như sau:
HTML:
<link href="path/to/iziToast.min.css" rel="stylesheet">
<script src="path/to/iziToast.min.js"></script>
Sau đó các bạn cài đặt thư viện iziToast với nội dung mã lệnh JavaScript như sau:
JavaScript:
iziToast.show({
    title: 'Gextend',
    message: 'Welcome to Gextend'
});
Các bạn có thể tìm hiểu thêm về thư viện iziToast tại địa chỉ http://izitoast.marcelodolce.com.
 
Top