Share Tạo mới một view helper trong Zend framework 3

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
585
Points
10
Language
Tiếng Việt
Trong Zend framework có một thành phần được sử dụng rất nhiều đó là view helper, kể từ phiên bản Zend framework 1 đã có thành phần quan trọng này, đây là thành phần cung cấp các lớp tiện ích giúp xử lý các vấn đề thường gặp khi lập trình giao diện trên view. Trong phiên bản Zend framework 3 thì view helper vẫn tương tự như các phiên bản trước đây nên nếu các bạn đã làm việc với Zend framework 1 và 2 thì hoàn toàn không gặp khó khăn gì trong phiên bản Zend framework 3.

Bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra một view helper đơn giản trong Zend framework 3. Trước tiên, các bạn tạo lớp view helper như sau:
PHP:
<?php
namespace Application\View\Helper;

use Zend\View\Helper\AbstractHelper;

class My extends AbstractHelper
{
  public function __invoke()
  {
    //Thực hiện chức năng nào đó
  }
}
Chỉ với các dòng lệnh đơn giản như trên các bạn đã tạo xong một view helper rồi, bây giờ các bạn khai báo view helper này vào cấu hình của module để sử dụng như sau:
PHP:
[
  'view_helpers' => [
    'factories' => [
      Application\View\Helper\My::class => Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory::class
    ],
    'aliases' => [
      'my' => Application\View\Helper\My::class
    ]
  ]
]
Kể từ bây giờ, các bạn có thể sử dụng view helper trên ở ngoài giao diện view như sau:
PHP:
$this->my();
Các bạn có thể tìm hiểu thêm về view helper trong Zend framework 3 tại địa chỉ https://docs.zendframework.com/zend-view/helpers/advanced-usage.
 
Back
Top