Share Tạo mã barcode trong Zend Framework 3

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
585
Points
10
Language
Tiếng Việt
Với nhu cầu hiện nay thì mã barcode được sử dụng khá phổ biến, vì vậy các ứng dụng web cũng thường được yêu cầu bổ sung chức năng tạo mã này vào sản phẩm. Trong Zend Framework 3 thì việc tạo mã barcode khá đơn giản khi bản thân Zend Framework 3 đã cung cấp sẵn thành phần Zend Barcode để làm việc này.

Nếu các bạn không sử dụng Zend Framework 3 để phát triển website mà chỉ muốn sử dụng Zend Barcode thì các bạn cài đặt riêng thành phần này với dòng lệnh Composer sau:
Code:
composer require zendframework/zend-barcode
Bây giờ, các bạn tham khảo ví dụ sau để biết cách sử dụng Zend Barcode tạo mã barcode:
PHP:
//Khởi tạo barcode factory
$barcode = Barcode::factory(
  'code39',
  'image',
  [
    'text' => 'Welcome to Gextend'
  ]
);

//Xuất mã barcode
echo $barcode->draw();
Nếu các bạn chỉ sử dụng thành phần Zend Barcode cho dự án của mình thì cần lưu ý khai báo thư viện Zend Barcode như sau:
PHP:
use Zend\Barcode\Barcode;
Các bạn có thể tham khảo thêm về Zend Barcode tại địa chỉ https://docs.zendframework.com/zend-barcode.
 
Back
Top