Share Tạo mã băm cho hình ảnh với thư viện ImageHash

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
498
Points
10
Language
Tiếng Việt
Khi các bạn tải các tập tin trên mạng Internet thường hay có mã băm (Gọi là hash) để kiểm tra tính toàn vẹn của tập tin. Các bạn cũng cần phân biệt vai trò của mã băm mà tôi đề cập ở bài viết này không giống như băm mật khẩu. Việc tạo mã băm để người dùng kiểm tra tính toàn vẹn của tập tin rất cần thiết đối với các tập tin có dụng lượng lớn hoặc được phân chia thành nhiều phần nhỏ.

Với thư viện ImageHash, các bạn sẽ dễ dàng tạo mã băm cho hình ảnh một cách đơn giản và nhanh nhất. Để sử dụng thư viện ImageHash, các bạn truy cập địa chỉ https://github.com/jenssegers/imagehash và tải về hoặc sử dụng công cụ Composer với dòng lệnh:
Code:
composer require jenssegers/imagehash
Bây giờ, các bạn tham khảo ví dụ sau để tạo mã băm hình ảnh:
PHP:
<?php
//Require tập tin autoload.php
require 'path/to/autoload.php';

//Khai báo sử dụng thư viện
use Jenssegers\ImageHash\ImageHash;
use Jenssegers\ImageHash\Implementations\DifferenceHash;

//Khởi tạo đối tượng image hash
$imageHash = new ImageHash(new DifferenceHash());

//Băm hình ảnh
$hash = $imageHash->hash('path/to/image.jpg');
Các bạn có thể tìm hiểu thêm các tính năng khác của thư viện ImageHash tại địa chỉ https://github.com/jenssegers/imagehash.
 
Top