Share Tạo hiệu ứng khi nhập văn bản với thư viện Fancy Input

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
341
Points
10
Language
Tiếng Việt
Việc nhập văn bản trên các website thật sự không có gì đáng chú ý nhưng nếu các bạn sử dụng thư viện Fancy Input mà tôi giới thiệu với các bạn ở bài viết này thì các bạn sẽ thấy sự khác biệt ở hiệu ứng khi nhập. Thư viện Fancy Input là một thư viện JavaScript kết hợp với CSS tạo ra các hiệu ứng đẹp mắt khi nhập văn bản trong input text và textarea.

Các bạn tải thư viện Fancy Input tại địa chỉ https://github.com/yairEO/fancyInput và tích hợp vào website với nội dung mã lệnh như sau:
HTML:
<link href="path/to/fancyInput.css" rel="stylesheet">
<script src="path/to/fancyInput.js"></script>
Các bạn cài đặt thư viện Fancy Input để tạo hiệu ứng với nội dung mã lệnh như sau:
JavaScript:
$('div :input').fancyInput();
Và các bạn áp dụng hiệu ứng với nội dung mã lệnh HTML như sau:
HTML:
<div>
    <input type="text">
</div>
<div>
    <textarea></textarea>
</div>
Các bạn có thể xem thêm các ví dụ tại địa chỉ http://yaireo.github.io/fancyInput.
 
Top