Share Tạo dữ liệu mẫu ngẫu nhiên bằng JavaScript với thư viện Chance

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
468
Points
10
Language
Tiếng Việt
Khi các bạn lập trình website thì việc nhập dữ liệu mẫu để xem tổng thể bố cục, giao diện của website là điều cần thiết. Tuy nhiên, việc tạo dữ liệu mẫu lại thật sự mất thời gian, đôi lúc gây khó khăn cho các bạn như việc nhập số điện thoại theo định dạng các nước hay địa chỉ, số thẻ tín dụng,... Với thư viện Chance, các bạn có thể dễ dàng tạo ra các dữ liệu mẫu theo đúng định dạng yêu cầu cũng như dữ liệu thể hiện chân thực hơn.

Chance là một thư viện JavaScript nên việc sử dụng nó thật sự rất đơn giản. Các bạn tải thư viện Chance tại địa chỉ https://chancejs.com và tích hợp vào website với dòng mã lệnh HTML như sau:
HTML:
<script src="path/to/chance.min.js"></script>
Bây giờ, các bạn có thể tạo dữ liệu mẫu ngẫu nhiên như sau:
JavaScript:
chance.phone();
chance.guid();
chance.zip();
Trên đây là một vài ví dụ đơn giản khi sử dụng thư viện Chance, các bạn có thể tìm hiểu thêm tại địa chỉ https://chancejs.com.
 
Top