Share Tạo ảnh thumbnail dễ dàng với thư viện JBZoo Image

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
498
Points
10
Language
Tiếng Việt
Tạo ảnh thumbnail thường được sử dụng trên website, nhất là các website có trình bày sản phẩm. Mục đích của việc tạo thumbnail là để tối ưu hiển thị hình ảnh, giảm dung lượng hình ảnh phù hợp với kích thước hình ảnh hiển thị. Ngoài ra trong một số trường hợp, hình ảnh thumbnail còn giúp website hiển thị đẹp hơn so với việc phải sử dụng hình ảnh gốc có kích thước tuỳ ý. Nếu các bạn sử dụng PHP để phát triển website thì có thư viện JBZoo Image dùng để tạo hình ảnh thumbnail dễ dàng, nhanh chóng.

Thư viện JBZoo Image sử dụng các hàm của thư viện GD nổi tiếng của PHP để xử lý, và vì thư viện GD thường được cài đặt mặc định cùng PHP nên các bạn có thể dễ dàng sử dụng thư viện JBZoo Image mà không cần phải tuỳ chỉnh gì thêm cho PHP. Một điểm cần lưu ý khi sử dụng thư viện JBZoo Image đó chính là các bạn phải sử dụng PHP 7.1+.

Các bạn cài đặt thư viện JBZoo Image bằng dòng lệnh Composer sau:
Code:
composer require jbzoo/image
Bây giờ, các bạn tham khảo ví dụ sau để biết cách sử dụng thư viện JBZoo Image:
PHP:
<?php
//Require tập tin autoload.php
require 'path/to/autoload.php';

//Khai báo sử dụng thư viện
use JBZoo\Image\Image;

//Khởi tạo đối tượng image
$image = new Image('path/to/image.jpg');

//Tạo thumbnail và lưu lại
$image->thumbnail(100, 100)
      ->saveAs('path/to/thumbnail.jpg');
Trên đây chỉ là một ví dụ đơn giản của thư viện JBZoo Image, các bạn có thể tìm hiểu thêm tại địa chỉ https://packagist.org/packages/jbzoo/image.
 
Top