Share Tạo accordion với thư viện jQuery UI Accordion

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
560
Points
10
Language
Tiếng Việt
Hiện nay có rất nhiều thư viện JavaScript để các bạn tạo accordion và một trong số đó là thư viện jQuery UI Accordion. Thư viện jQuery UI Accordion là một thành phần trong bộ thư viện jQuery UI được sử dụng phổ biến hiện nay.

Để sử dụng thư viện jQuery UI các bạn cần phải tích hợp thư viện jQuery. Các bạn tải thư viện jQuery tại địa chỉ http://jquery.com/download. Ngoài ra, trong gói thư viện jQuery UI cũng đã có sẵn thư viện jQuery để các bạn tích hợp.

Các bạn tải gói thư viện jQuery UI tại địa chỉ http://jqueryui.com/download. Tại trang tải thư viện, các bạn có thể chọn các thành phần mà các bạn cần dùng cũng như chọn mẫu giao diện các bạn muốn sử dụng.

Các bạn tích hợp thư viện jQuery UI vào website với nội dung mã lệnh như sau:
HTML:
<link href="path/to/jquery-ui.min.css" rel="stylesheet">
<script src="path/to/jquery-ui.min.js"></script>
Và cài đặt thư viện jQuery UI Accordion với nội dung mã lệnh như sau:
JavaScript:
$(function() {
  $('#accordion').accordion();
});
Sau đó để tạo accordion các bạn tham khảo ví dụ sau:
HTML:
<div id="accordion">
  <h3>Section 1</h3>
  <div>Content 1</div>
  <h3>Section 2</h3>
  <div>Content 2</div>
  <h3>Section 3</h3>
  <div>Content 3</div>
</div>
Các bạn có thể tìm hiểu thêm về thư viện jQuery UI Accordion tại địa chỉ http://jqueryui.com/accordion.
 
Top