Share Sử dụng View trong MySQL

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
585
Points
10
Language
Tiếng Việt
View không phải là một thành phần của riêng cơ sở dữ liệu MySQL mà hầu hết các cơ sở dữ liệu khác cũng đều có như Oracle hay SQL Server. Việc dùng View trong MySQL cũng mang lại nhiều lợi ích nhất định như cho tốc độ nhanh, đơn giản hoá các truy vấn phức tạp, được lập đi lập lại nhưng cũng có nhược điểm là nó làm cho cơ sở dữ liệu thêm nặng nề khi bản chất của View là tạo thêm bảng tạm để lưu trữ các kết quả truy vấn.

View là kết quả của một truy vấn SQL mà các bạn đã lưu nó vào cơ sở dữ liệu, sau đó các bạn có thể lấy kết quả truy vấn đó chỉ bằng cách gọi lại View đó mà không cần phải thực hiện lại truy vấn SQL. Vì vậy, các bạn lập trình viên thường sử dụng View để lưu trữ các kết quả của các truy vấn phức tạp để giúp đơn giản hoá trong quá trình sử dụng các kết quả này.

Các bạn cũng cần phải nhớ rằng các kết quả truy vấn từ View sẽ được lưu vào một bảng tạm nên các lần truy vấn dữ liệu từ View sau này cũng tương tự như truy vấn vào một bảng. Để dễ hình dung cho ưu điểm này của View, các bạn có thể thử tạo một câu truy vấn kết hợp dữ liệu của 3 bảng lại với nhau và lưu vào View để sử dụng sau này, tất cả các kết quả truy vấn được sẽ được lưu vào một bảng tạm chứ không còn là dữ liệu của 3 bảng khác nhau nữa.

Để tạo một View, các bạn tham khảo ví dụ sau:
SQL:
CREATE VIEW v_user AS
SELECT * FROM tbl_user
INNER JOIN tbl_user_group ON tbl_user.groupId = tbl_user_group.groupId;
Kết quả của truy vấn trên sẽ được lưu vào một bảng tạm để lần sau các bạn chỉ gọi View lên để sử dụng kết quả này mà không cần phải thực hiện lại truy vấn SQL kết hợp 2 bảng nữa.
 
Back
Top