Share Sử dụng thư viện phpgeo để tính khoảng cách giữa hai vị trí địa lý

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
498
Points
10
Language
Tiếng Việt
Một thư viện nhỏ giúp các bạn tính khoảng cách giữa hai vị trí địa lý, đó là phpgeo. Thư viện phpgeo rất hữu ích đối với các ứng dụng về bản đồ, vận tải,... vì mục đích chính của nó là tính khoảng cách dựa vào toạ độ của hai điểm trên trái đất. Khoảng cách mà phpgeo tính là khoảng cách theo đường thẳng chứ không phải là theo đường bộ, đường thuỷ.

Để sử dụng thư viện phpgeo, các bạn sử dụng công cụ Composer để tải với dòng lệnh sau:
Code:
composer require mjaschen/phpgeo
Sau đó, các bạn có thể sử dụng thư viện phpgeo như ví dụ sau:
PHP:
<?php
//Require tập tin autoload.php
require 'path/to/autoload.php';

//Khai báo thư viện sử dụng
use Location\Coordinate;
use Location\Distance\Vincenty;

//Khai báo đối tượng hai địa điểm
$coordinateBegin    = new Coordinate(19.820664, -155.468066);
$coordinateEnd      = new Coordinate(20.709722, -156.253333);

//Khởi tạo đối tượng vincenty
$vincenty = new Vincenty();

//Tính khoảng cách
$vincenty->getDistance($coordinateBegin, $coordinateEnd);
Trên đây là một ví dụ đơn giản sử dụng phpgeo, các bạn có thể tìm hiểu thêm về thư viện phpgeo tại địa chỉ https://github.com/mjaschen/phpgeo.
 
Top