Share Sử dụng thư viện KLogger để ghi log ứng dụng PHP

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
555
Points
10
Language
Tiếng Việt
Tiếp tục là một thư viện PHP dùng để ghi log ứng dụng web mà tôi giới thiệu với các bạn ở bài viết này đó là thư viện KLogger. Tương tự như thư viện Analog mà tôi đã giới thiệu với các bạn ở bài viết "Ghi log ứng dụng PHP với thư viện Analog" hay thư viện Monolog tôi đã giới thiệu trước đây ở bài viết "Ghi log ứng dụng PHP với thư viện Monolog" thì thư viện KLogger cũng có vai trò tương tự.

So với thư viện Analog thì thư viện KLogger cung cấp nhiều tuỳ chọn ghi log hơn, thể hiện tính chuyên nghiệp hơn. Nếu các bạn lập trình viên quan tâm tới việc phân cấp mức độ log thì thư viện KLogger là một sự lựa chọn phù hợp.

Để sử dụng thư viện KLogger, các bạn sử dụng công cụ Composer với dòng lệnh:
Code:
composer require katzgrau/klogger
Các bạn tham khảo ví dụ sau để biết cách sử dụng thư viện KLogger:
PHP:
<?php
//Require tập tin autoload.php
require 'path/to/autoload.php';

//Khai báo sử dụng thư viện
use Katzgrau\KLogger\Logger;

//Khởi tạo đối tượng logger
$logger = new Logger('path/to/logs');

//Ghi log
$logger->info('Nội dung cần log');
$logger->debug('Nội dung cần log');
Các bạn tham khảo thêm thư viện ghi log KLogger tại địa chỉ https://github.com/katzgrau/KLogger.
 
Top