Share Sử dụng thành phần Metadata trong Zend Db để lấy thông tin cơ sở dữ liệu

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
585
Points
10
Language
Tiếng Việt
Thông thường khi các bạn làm việc với cơ sở dữ liệu thì truy vấn lấy dữ liệu, thêm mới, cập nhật, xoá là chủ yếu. Tuy nhiên, đôi lúc các bạn cần lấy thông tin của cơ sở dữ liệu như danh sách các bảng dữ liệu, thông tin chi tiết từng bảng, các trường dữ liệu trong bảng hay kiểu dữ liệu của từng trường. Với thành phần Metadata của Zend Db, các bạn có thể lấy các thông tin đó một cách đơn giản, nhanh chóng chỉ với vài dòng lệnh đơn giản.

Để sử dụng thành phần Metadata trong Zend Db, các bạn khai báo sử dụng thư viện như sau:
PHP:
use Zend\Db\Metadata\Metadata;
Sau đây là ví dụ:
PHP:
//Khai báo đối tượng metadata
$metadata = new Metadata($adapter);

//Lấy danh sách các bảng dữ liệu
$metadata->getTableNames();
Thành phần Metadata trong Zend Db không được sử dụng thường xuyên nhưng đôi lúc lại rất cần thiết, các bạn có thể tìm hiểu thêm tại địa chỉ https://docs.zendframework.com/zend-db/metadata.
 
Back
Top