Share Sử dụng Table Gateway trong Zend Db để làm việc với cơ sở dữ liệu

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
585
Points
10
Language
Tiếng Việt
Bất kỳ ứng dụng nào, việc tương tác với cơ sở dữ liệu là rất quan trọng và ứng dụng web cũng không ngoại lệ. Với ngôn ngữ lập trình PHP sử dụng thư viện Zend Framework thì vấn đề tương tác với cơ sở dữ liệu đã trở nên nhẹ nhàng, đơn giản hơn rất nhiều. Thành phần hỗ trợ làm việc với cơ sở dữ liệu trong Zend Framework đó là Zend Db. Trong Zend Db lại chứa nhiều thành phần nhỏ hơn hỗ trợ cho nhiều mục đích khác nhau và trong số đó phải kể đến là Table Gateway.

Table Gateway là thành phần thường được sử dụng khi làm việc với cơ sở dữ liệu bởi khả năng hỗ trợ gần như mọi vấn đề liên quan tới cơ sở dữ liệu như truy vấn lấy dữ liệu, thêm mới, cập nhật hay xoá dữ liệu.

Bài viết này tôi không hướng dẫn các bạn chi tiết về Zend Db mà chỉ hướng dẫn các bạn làm quen với Table Gateway trong Zend Db để các bạn có cơ sở tìm hiểu chi tiết hơn về Zend Db. Vì vậy, trong ví dụ tôi cung cấp có một số biến hay thành phần sẽ mặc định tồn tại mà không có mã lệnh khởi tạo trước đó.

Để sử dụng thành phần Table Gateway, các bạn cần khai báo như sau:
PHP:
use Zend\Db\TableGateway\TableGateway;
Bây giờ, các bạn xem ví dụ sau để biết cách truy vấn dữ liệu bằng Table Gateway:
PHP:
//Khởi tạo đối tượng table gateway
$tableGateway = new TableGateway('tbl_user', $adapter);

//Lấy dữ liệu
$result = $tableGateway->select();
Nếu các bạn truy vấn dữ liệu có điều kiện thì tham khảo ví dụ sau:
PHP:
//Khởi tạo đối tượng table gateway
$tableGateway = new TableGateway('tbl_user', $adapter);

//Lấy dữ liệu có điều kiện
$result = $tableGateway->select(function($select) {
    $select->where->equalTo('username', 'filiallion');
});
Trên đây là ví dụ đơn giản sử dụng Table Gateway trong Zend Db, các bạn có thể tìm hiểu thêm về Table Gateway tại địa chỉ https://docs.zendframework.com/zend-db/table-gateway.
 
Back
Top