Share Sử dụng CSS framework Baseguide để thiết kế giao diện website

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
498
Points
10
Language
Tiếng Việt
CSS framework Baseguide là một framework nhỏ với vài thành phần cơ bản giúp tạo bố cục, danh sách, bảng, form và một số các CSS trợ giúp thiết kế nhanh giao diện website. Baseguide phù hợp với các website nhỏ, ví dụ như trang hướng dẫn sử dụng, tài liệu,... Mặc dù vậy, các thành phần mà Baseguide cung cấp đều được thiết kế rất đẹp và chuyên nghiệp, được đầu tư tốt giúp tạo ra giao diện website đẹp, tốc độ tải trang nhanh.

Để sử dụng CSS framework Baseguide, các bạn tải tại địa chỉ https://github.com/slavanga/baseguide và tích hợp vào website với dòng mã lệnh HTML như sau:
HTML:
<link href="path/to/baseguide.min.css" rel="stylesheet">
Bây giờ, các bạn có thể sử dụng CSS framework Baseguide để thiết kế trang hướng dẫn sử dụng hoặc tài liệu như ví dụ sau:
HTML:
<button type="button" class="btn">Button</button>
Các bạn có thể tìm hiểu thêm về CSS framework Baseguide tại địa chỉ https://basegui.de.
 
Top