Share Sử dụng cron, crontab để chạy tự động script trên máy chủ Linux

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
585
Points
10
Language
Tiếng Việt
Cron là một tiện ích tự động thi hành các tác vụ trong hệ điều hành Linux theo các khoảng thời gian được ấn định sẵn. Tiện ích này rất hữu ích đối với các bạn lập trình viên PHP muốn thực hiện các tác vụ tự động của ứng dụng web hoặc trong các trường hợp kiểm tra, điều chỉnh cơ sở dữ liệu và còn nhiều vấn đề khác mà các bạn muốn hệ điều hành Linux thực thi tự động theo thời gian được chỉ định.

Sau đây là một số câu lệnh về cron, crontab mà các bạn có thể tham khảo:

Khởi động dịch vụ cron:
Code:
service crond start
Dừng dịch vụ cron:
Code:
service crond stop
Kiểm tra trạng thái dịch vụ cron:
Code:
service crond status
Khai báo và chạy một crontab:
Code:
crontab -e
Sau khi thực hiện câu lệnh trên thì các bạn khai báo thời gian thực thi cho crontab đó theo mẫu sau:
Code:
Phút Giờ Ngày Tháng Thứ Lệnh_Linux_hoặc_script
Đối với thời gian (Ngày, tháng, thứ, giờ, phút) nếu các bạn muốn luôn xảy ra thì các bạn sử dụng dấu sao "*".

Để xoá một crontab nào đó các bạn chỉ việc mở tập tin crontab với lệnh ở trên và xoá crontab đó là được. Đối với trường hợp muốn xoá toàn bộ các crontab thì các bạn sử dụng câu lệnh sau:
Code:
crontab -r
Kiểm tra danh sách các crontab:
Code:
crontab -l
Thường thì hệ điều hành Linux sẽ lưu trữ các cấu hình crontab trong thư mục /var/spool/cron nhưng tuỳ vào hệ thống mà các cấu hình crontab có thể lưu trữ ở thư mục bất kỳ nào đó.

Sau đây là một vài ví dụ cài đặt crontab để thực thi /var/script/script.sh các bạn có thể tham khảo như sau:

Đến phút 30 hàng giờ chạy script một lần:
Code:
30 * * * * /var/script/script.sh
Chạy script vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày:
Code:
0 6 * * * /var/script/script.sh
Chạy script vào lúc 12 giờ ngày chủ nhật hàng tuần:
Code:
0 12 * * sun /var/script/script.sh
Chạy script vào lúc 0 giờ 0 phút ngày 18 hàng tháng:
Code:
0 0 18 * * /var/script/script.sh
Cứ 30 phút chạy script một lần:
Code:
*/30 * * * * /var/script/script.sh
Cứ 6 tiếng chạy script một lần:
Code:
0 */6 * * * /var/script/script.sh
Để chạy một tập tin PHP nào đó, các bạn thay đường dẫn /var/script/script.sh đến tập tin PHP của các bạn là được.
 
Back
Top