Share Một số lệnh làm việc với tiến trình trên Linux

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
585
Points
10
Language
Tiếng Việt
Trên hệ điều hành Linux, các bạn có thể xem các tiến trình (Process) đang chạy cũng như có thể yêu cầu dừng các tiến trình này. Sau đây tôi sẽ giới thiệu với các bạn một vài dòng lệnh làm việc với tiến trình trên Linux như sau:

Xem thời gian máy chủ đã chạy:
Code:
uptime
Liệt kê các tiến trình đang chạy:
Code:
ps -ef
Tìm một tiến trình theo tên (Ví dụ là smon):
Code:
ps -ef | grep smon
Tìm các tiến trình của một người dùng nào đó (Ví dụ apache):
Code:
ps -fu apache
Tìm một tiến trình theo định danh (ID):
Code:
ps -fp 6543
Kiểm tra thông tin một tiến trình:
Code:
ps -ef | egrep 'smon|UID' | egrep -v egrep
Và huỷ một tiến trình:
Code:
kill -9 6543
Hoặc huỷ tất cả các tiến trình theo tên:
Code:
killall -i smon
Trên đây chỉ là một vài dòng lệnh đơn giản giúp các bạn làm việc với tiến trình trên hệ điều hành Linux.
 
Back
Top