Share Lưu trữ dữ liệu trên trình duyệt với thư viện Store.js

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
560
Points
10
Language
Tiếng Việt
Thông thường, dữ liệu của website sẽ được lưu trữ ở cơ sở dữ liệu trên máy chủ chứa website. Việc lưu trữ này sẽ giúp website có nguồn dữ liệu để hoạt động cũng như lưu trữ dữ liệu quan trọng. Tuy nhiên không phải lúc nào dữ liệu cũng cần phải lưu trữ vào cơ sở dữ liệu, ví dụ như các dữ liệu chỉ sử dụng tạm trong một khoảng thời gian nhất định như giỏ hàng chẳng hạn. Lúc này, các bạn sẽ có nhiều giải pháp để lưu trữ như lưu trữ vào bộ đệm, cookie, session,... và bây giờ tôi giới thiệu thêm một giải pháp nữa đó là lưu trữ dữ liệu trên trình duyệt (Không phải lưu trong cookie hay flash).

Để lưu trữ dữ liệu trên trình duyệt, các bạn có thể sử dụng thư viện Store.js, đây là một thư viện JavaScript được phát triển để quản lý dữ liệu ngay tại trình duyệt. Với phiên bản 2.x hiện tại, thư viện Store.js hỗ trợ gần như tất cả các trình duyệt bao gồm cả phiên bản Internet Explorer 6 hay kể cả các phiên bản trên di động. Ngoài ra, với một danh sách nhiều plugin hỗ trợ càng giúp cho thư viện Store.js thêm mạnh mẽ hơn trong việc quản lý dữ liệu tại trình duyệt.

Các bạn tải thư viện Store.js tại địa chỉ https://github.com/marcuswestin/store.js và tích hợp vào website với dòng mã lệnh HTML như sau:
HTML:
<script src="path/to/store.legacy.min.js"></script>
Bây giờ, các bạn có thể dễ dàng sử dụng thư viện Store.js như ví dụ sau:
JavaScript:
//Lưu dữ liệu
store.set(
    'user',
    {
        username: 'filiallion'
    }
);

//Lấy dữ liệu
store.get('user');
 
Top