Share Làm việc với URL bằng thư viện Purl

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
540
Points
10
Language
Tiếng Việt
Lập trình website bằng ngôn ngữ PHP đôi lúc các bạn phải làm việc nhiều thứ với URL, ví dụ như lấy tên miền, giao thức, đường dẫn,... Trong PHP, với biến $_SERVER, các bạn có thể lấy tất cả các thông tin này nhưng để quản lý hiệu quả thì thư viện Purl mới là sự lựa chọn tốt.

Purl là một thư viện PHP, hỗ trợ các bạn lập trình viên quản lý, lấy thông tin từ URL cũng như tạo một URL chỉ với vài khai báo tuỳ chọn. Việc sử dụng thư viện Purl cũng đơn giản, trước tiên các bạn cần cài đặt thư viện Purl bằng công cụ Composer với dòng lệnh:
PHP:
composer require jwage/purl
Bây giờ, các bạn tham khảo ví dụ sau:
PHP:
<?php
//Require tập tin autoload.php
require 'path/to/autoload.php';

//Khai báo sử dụng thư viện
use Purl\Url;

//Khởi tạo đối tượng URL
$url = new Url('https://gextend.net');

//Thêm một đường dẫn
$url->path->add('about');
Trên đây chỉ là một ví dụ đơn giản sử dụng thư viện Purl, các bạn có thể tìm hiểu thêm tại địa chỉ https://github.com/jwage/purl.
 
Top