Share Làm việc với ngày giờ bằng thư viện Duration for PHP

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
555
Points
10
Language
Tiếng Việt
Hiện nay có nhiều thư viện PHP hỗ trợ các bạn lập trình viên làm việc với ngày giờ, một trong số đó phải kể đến là thư viện Carbon mà tôi đã giới thiệu ở bài viết "Sử dụng thư viện Carbon để làm việc với ngày giờ trong PHP" hay thư viện CakePHP Chronos ở bài viết "Làm việc với ngày giờ bằng thư viện CakePHP Chronos". Bài viết này tôi tiếp tục giới thiệu với các bạn một thư viện làm việc với ngày giờ khác đó là Duration for PHP.

Cơ bản, thư viện Duration for PHP cũng tương tự như thư viện Carbon và CakePHP Chronos nên nếu các bạn đã sử dụng một trong hai thư viện này rồi thì việc sử dụng thư viện Duration for PHP sẽ đơn giản. Theo đánh giá của cá nhân tôi thì thư viện Duration for PHP chỉ phù hợp cho việc tính toán liên quan tới ngày giờ chứ không dễ sử dụng nếu các bạn chỉ quan tâm tới việc định dạng ngày giờ cho việc hiển thị.

Để sử dụng thư viện Duration for PHP, các bạn có thể sử dụng công cụ Composer với dòng lệnh:
Code:
composer require gamez/duration
Sau đó, các bạn có thể sử dụng thư viện Duration for PHP như ví dụ sau:
PHP:
<?php
//Require tập tin autoload.php
require 'path/to/autoload.php';

//Khai báo sử dụng thư viện
use Gamez\Duration;

//Khởi tạo đối tượng duration
$duration = Duration::make('10 minutes 30 seconds');

//Tính toán ngày giờ
$duration->withAdded('30 seconds');
$duration->withSubtracted('30 seconds');
$duration->multipliedBy(2);
$duration->dividedBy(2);
Trên đây là một ví dụ đơn giản sử dụng thư viện Duration for PHP, các bạn có thể tìm hiểu thêm các phương thức khác của thư viện Duration for PHP tại địa chỉ https://github.com/jeromegamez/duration-php.
 
Top