Share Làm việc với màu sắc bằng thư viện ColorJizz-PHP

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
251
Points
0
Language
Tiếng Việt
Đối với các bạn chuyên phát triển các ứng dụng web thiên về đồ hoạ thì việc sử dụng các bảng màu sắc là công việc cần thiết. Hiện tại không có nhiều thư viện PHP để làm việc với màu sắc hiệu quả, tuy nhiên với thư viện ColorJizz-PHP thì các bạn có thể yên tâm sử dụng bởi khả năng hỗ trợ rất tốt của nó. Thư viện ColorJizz-PHP có thể làm việc với các bảng màu RGB, CMY, CMYK, HEX, HSV,... thư viện hỗ trợ chuyển đổi qua lại giữa các bảng màu này một cách chính xác và đơn giản.

Việc sử dụng thư viện ColorJizz-PHP cũng rất đơn giản, các bạn tải thư viện tại địa chỉ https://github.com/mikeemoo/ColorJizz-PHP và tích hợp vào ứng dụng với dòng mã lệnh PHP như sau:
PHP:
//Require tập tin Autoloader.php
require_once 'path/to/MischiefCollective/ColorJizz/Autoloader.php';

//Đăng ký nạp tự động
MischiefCollective\ColorJizz\Autoloader::register();
Và sử dụng thư viện ColorJizz-PHP như ví dụ đơn giản như sau:
PHP:
//Khai báo sử dụng thư viện
use MischiefCollective\ColorJizz\Formats\Hex;

//Chuyển đổi màu sắc và xuất ra màn hình
echo Hex::fromString('blue')->hue(-20)->greyscale();
Các bạn có thể tìm hiểu thêm về thư viện ColorJizz-PHP tại địa chỉ https://github.com/mikeemoo/ColorJizz-PHP.
 
Top