Share Làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL dễ dàng bằng thư viện MeekroDB

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
585
Points
10
Language
Tiếng Việt
Gần như tất cả các bạn lập trình web với PHP đều sử dụng MySQL làm cơ sở dữ liệu, đây là sự kết hợp được ưa thích nhất hiện nay khi xây dựng website. Nếu các bạn mới tiếp cận với PHP và MySQL thì vấn đề cơ bản nhất đó chính là truy vấn dữ liệu MySQL bằng các dòng lệnh PHP. Ngôn ngữ lập trình PHP cung cấp nhiều hàm và lớp để các bạn làm việc với cơ sở dữ liệu trong đó có MySQL. Tuy nhiên nếu các bạn cảm thấy việc sử dụng những gì mà PHP mặc định cung cấp quá phức tạp thì các bạn có thể sử dụng thư viện MeekroDB để thay thế.

Thư viện MeekroDB là một thư viện nhỏ gọn dùng để tương tác với cơ sở dữ liệu MySQL, giúp các bạn thực hiện các truy vấn lấy dữ liệu, thêm mới, chỉnh sửa, xoá,... dữ liệu một cách nhanh chóng và gọn gàng. Thư viện MeekroDB phù hợp với các bạn mới bắt đầu tìm hiểu về PHP và MySQL để làm các website nhỏ, phục vụ nhu cầu cá nhân. Trong trường hợp các bạn phát triển các website lớn, đòi hỏi tương tác dữ liệu phức tạp thì MeekroDB không phải là lựa chọn tốt.

Để sử dụng thư viện MeekroDB, các bạn tải tại địa chỉ https://meekro.com/download_page.php và tích hợp vào website với dòng mã lệnh PHP như sau:
PHP:
require 'path/to/meekrodb.2.3.class.php';
Bây giờ, các bạn thực hiện kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL như sau:
PHP:
DB::$user        = 'root';
DB::$password    = 'root';
DB::$dbName      = 'database_name';
Tiếp theo, các bạn có thể truy vấn dữ liệu như ví dụ sau:
PHP:
DB::query('SELECT * FROM tbl_user');
Các bạn có thể tìm hiểu thêm về thư viện MeekroDB tại địa chỉ https://meekro.com/docs.php.
 
Back
Top