Share Kiểm tra chi tiết CPU trên Linux

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
585
Points
10
Language
Tiếng Việt
Trên hệ điều hành Linux, các bạn có thể kiểm tra thông tin chi tiết về CPU, kể cả việc xác định máy chủ đang chạy trên hệ thống ảo hay thật. Sau đây tôi sẽ giới thiệu với các bạn một vài dòng lệnh để các bạn kiểm tra như sau:

Kiểm tra nhà sản xuất CPU:
Code:
cat /proc/cpuinfo | grep vendor | uniq
Kiểm tra tên CPU:
Code:
cat /proc/cpuinfo | grep 'model name' | uniq
Kiểm tra số physical processor:
Code:
cat /proc/cpuinfo | grep 'physical id' | uniq | wc -l
Kiểm tra tổng số nhân CPU:
Code:
cat /proc/cpuinfo | grep 'core id' | uniq | wc -l
Kiểm tra tổng số thread:
Code:
cat /proc/cpuinfo | grep processor | uniq | wc -l
Ngoài ra, các bạn có thể kiểm tra tổng quan thông tin về CPU bằng lệnh:
Code:
lscpu
Kiểm tra hệ thống chạy trên máy chủ ảo hay thật bằng dòng lệnh:
Code:
dmidecode -s system-product-name
Trên đây chỉ là một vài dòng lệnh cơ bạn để các bạn xem thông tin chi tiết CPU đang sử dụng.
 
Back
Top