Share Khởi tạo biểu thức chính quy dễ dàng với thư viện Flux

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
560
Points
10
Language
Tiếng Việt
Trong quá trình lập trình phát triển ứng dụng web, các bạn sẽ bắt gặp sự xuất hiện của các biểu thức chính quy (Regular expressions). Tuỳ vào yêu cầu thực tế mà các biểu thức chính quy có thể đơn giản hay phức tạp, thậm chí rất phức tạp. Đối với các bạn lập trình viên nhiều kinh nghiệm thì không quá khó khăn để xây dựng các biểu thức chính quy nhằm đáp ứng yêu cầu lập trình nhưng đối với các bạn mới làm quen hoặc không làm việc thường xuyên với biểu thức chính quy thì sẽ gặp khó khăn. Để giải quyết khó khăn đó, các bạn có thể sử dụng thư viện Flux mà tôi giới thiệu ở bài viết này để khởi tạo biểu thức chính quy một cách dễ dàng, chính xác.

Thư viện Flux cung cấp các lớp cùng với các phương thức hỗ trợ khai báo biểu thức chính quy theo các điều kiện mong muốn, từ đó thư viện Flux sẽ khởi tạo biểu thức chính quy tự động dựa vào các khai báo của lập trình viên.

Việc sử dụng thư viện Flux cũng đơn giản, các bạn chỉ cần tích hợp thư viện vào dự án bằng công cụ Composer với dòng lệnh:
Code:
composer require selvinortiz/flux
Bây giờ, các bạn tham khảo ví dụ sau để biết cách sử dụng thư viện Flux khởi tạo biểu thức chính quy:
PHP:
<?php
//Require tập tin autoload.php
require 'path/to/autoload.php';

//Khai báo sử dụng thư viện
use SelvinOrtiz\Utils\Flux\Flux;

//Khởi tạo đối tượng flux
$flux = Flux::getInstance();

//Xây dựng biểu thức chính quy
$flux->startOfLine()
   ->find('http')
   ->maybe('s')
   ->then('://')
   ->maybe('www.')
   ->anythingBut('.')
   ->either('.com')
   ->ignoreCase()
   ->endOfLine();

//Kiểm tra một chuỗi có khớp với biểu thức chính quy hay không
if ($flux->match('https://example.com')) {
  //Khớp
} else {
  //Không khớp
}
Trên đây là một ví dụ đơn giản sử dụng thư viện Flux để khởi tạo biểu thức chính quy cũng như hỗ trợ kiểm tra một chuỗi có khớp với biểu thức chính quy đã khai báo hay không. Các bạn có thể tìm hiểu thêm các lớp và các phương thức khác của thư viện Flux tại địa chỉ https://github.com/selvinortiz/flux.
 
Top