Share Hướng dẫn sử dụng Zend Mail trong Zend framework 3

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
585
Points
10
Language
Tiếng Việt
Việc tích hợp mail vào website cũng rất cần thiết nếu các bạn muốn tương tác với người dùng qua mail. Hiện nay có nhiều thư viện PHP hỗ trợ việc gửi mail như PHPMailer hay Swift Mailer và trong Zend framework cũng hỗ trợ sẵn thành phần mail đó là Zend Mail.

Zend Mail hỗ trợ nhiều giao thức gửi mail nhưng quan trọng và phổ biến nhất vẫn là SMTP. Bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Zend Mail để gửi mail bằng SMTP trong Zend framework 3. Các bạn cũng cần lưu ý khi lập trình ví dụ gửi mail bằng Zend Mail là web server phải hỗ trợ gửi SMTP, nếu các bạn dùng WampServer (Cho Windows) hay Mamp (Cho macOS) để làm web server thì các bạn cần tìm hiểu cách cấu hình gửi mail trên hai ứng dụng này.

Bây giờ, các bạn tham khảo ví dụ sau để biết cách sử dụng Zend Mail gửi mail trong Zend framework 3:
PHP:
//Cấu hình SMTP
$smtpOptions = new Zend\Mail\Transport\SmtpOptions([
  'name'        => 'smtp.domain',
  'host'        => 'smtp.domain.com',
  'connection_class'  => 'plain',
  'connection_config'  => [
    'username'  => 'username',
    'password'  => 'password'
  ]
]);

//Khởi tạo đối tượng SMTP
$smtp = new Zend\Mail\Transport\Smtp();

//Gán cấu hình SMTP
$smtp->setOptions($smtpOptions);

//Khởi tạo đối tượng message
$message = new Zend\Mail\Message();

//Khai báo thông tin gửi mail
$message->addFrom('from@domain.com', 'From Name')
    ->addTo('to@domain.com', 'To Name')
    ->setSubject('Gextend subject')
    ->setBody('Welcome to Gextend');
    
//Gửi mail
$smtp->send($message);
Các bạn có thể tìm hiểu thêm về Zend Mail tại địa chỉ https://docs.zendframework.com/zend-mail.
 
Back
Top