Share Hướng dẫn sử dụng Zend Cache trong Zend framework 3

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
585
Points
10
Language
Tiếng Việt
Cache là thành phần quan trọng trong các dự án website, mục đích chính của cache là giúp cho ứng dụng giảm tải việc xử lý các yêu cầu cũng như hạn chế việc truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Chính vì vậy, việc sử dụng cache trong ứng dụng web sẽ giúp cho website hoạt động nhanh hơn, tăng hiệu suất đáng kể. Zend framework cũng cung cấp một thành phần cache gọi là Zend Cache.

Việc sử dụng Zend Cache trong Zend framework 3 cũng đơn giản, chỉ vài bước khai báo cấu hình ban đầu là các bạn có thể áp dụng cache vào ứng dụng web của mình rồi. Zend Cache hỗ trợ nhiều phương thức để cache như filesystem, APC, DBA, memcached, redis, memory,... Bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình sử dụng Zend Cache với filesystem.

Để sử dụng Zend Cache trong Zend framework 3, các bạn cần phải nạp module Zend Cache trong cấu hình ứng dụng (Application config) như sau:
PHP:
[
  'modules' => [
    'Zend\Cache'
  ]
]
Tiếp theo, các bạn khai báo cấu hình cho Zend Cache như sau:
PHP:
[
  'cache' => [
    'adapter' => [
      'name' => 'filesystem',
      'options' => [
        'namespace' => 'gextend',
        'ttl'    => 900,
        'cache_dir' => 'path/to/cache'
      ]
    ],
    'plugins' => [
      'serializer'
    ]
  ]
]
Các bạn khai báo tiếp service cho Zend Cache như sau:
PHP:
[
  'service_manager' => [
    'factories' => [
      'StorageCache' => Zend\Cache\Service\StorageCacheFactory::class
    ]
  ]
]
Sau khi khai báo các cấu hình như trên xong, các bạn có thể sử dụng Zend Cache để cache như ví dụ sau:
PHP:
//Gọi storage cache service
$storageCache = $container->get('StorageCache');

//Khai báo khoá cache
$cacheKey = 'gextend';

//Lấy dữ liệu đã cache (Nếu có)
$data = $storageCache->getItem($cacheKey, $success);

//Kiểm tra có dữ liệu cache hay chưa?
if (!$success) {
  //Tạo dữ liệu cần cache
  $data = [1, 2, 3];
  
  //Cache dữ liệu
  $storageCache->setItem($cacheKey, $data);
}
Ví dụ trên tôi đã hướng dẫn các bạn sử dụng Zend Cache một cách đơn giản, các bạn có thể tìm hiểu thêm về Zend Cache trong Zend framework 3 tại địa chỉ https://docs.zendframework.com/zend-cache.
 
Back
Top