Share Giới thiệu tổng quan về ngôn ngữ lập trình C, C++

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
560
Points
10
Language
Tiếng Việt
Ngôn ngữ lập trình C do Dennis Ritchie nghĩ ra khi ông làm việc tại AT&T Bell Laboratories vào năm 1972. C là một ngôn ngữ mạnh và có tính linh hoạt, nó đã nhanh chóng được sử dụng một cách rộng rãi, vượt ra khỏi phạm vi của Bell Laboratories. Các lập trình viên ở khắp mọi nơi bắt đầu sử dụng nó để viết tất cả các loại chương trình.

Còn đối với C++ được biết đến như là ngôn ngữ mới bao trùm lên C và do Bjarne Stroustrup tạo ra năm 1980 cũng tại phòng thí nghiệm Bell tại bang New Jersey, Mỹ. Ban đầu được ông đặt tên cho nó là "C with classes" (C với các lớp). Tuy nhiên đến năm 1983 thì ông đổi tên thành C++, trong đó "++" là toán tử tăng thêm 1 của C. Và cho tới ngày nay, C++ được biết đến như là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng OOP (Object Oriented Programming).

Một số đặc điểm nổi bật của ngôn ngữ lập trình C:
 • C là một ngôn ngữ mạnh và linh hoạt. C được sử dụng trong nhiều dự án khác nhau như viết hệ điều hành, chương trình xử lý văn bản, đồ hoạ, bảng tính và thậm chí cả chương trình dịch cho các ngôn ngữ khác.
 • C có sẵn rất nhiều các trình biên dịch (Compiler) và các thư viện được viết sẵn khác.
 • C là một ngôn ngữ khả chuyển (Portable language). Nghĩa là một chương trình viết bằng C cho một hệ máy tính ví dụ như IBM PC có thể được dịch và chạy trên hệ máy tính khác chẳng hạn như DEC VAX chỉ với rất ít các sửa đổi.
 • C chỉ gồm một số ít từ khoá (Keywords) làm nền tảng để xây dựng các chức năng của ngôn ngữ.
 • C là ngôn ngữ lập trình theo module. Mã chương trình C có thể được viết thành các thủ tục gọi là hàm (Function). Những hàm này có thể được sử dụng lại trong các ứng dụng và chương trình khác nhau, tuy nhiên C không cho phép khai báo hàm trong hàm.
Còn C++ bao trùm lên C nên mọi đặc điểm của C đều có trong C++. Ngoài ra, C++ còn có một số đặc điểm khác như sau:
 • C++ là ngôn ngữ hướng đối tượng.
 • C++ là ngôn ngữ định kiểu rất mạnh.
 • C++ cung cấp cách truyền tham số bằng tham chiếu cho hàm.
 • C++ cung cấp cơ cấu thư viện để người lập trình có thể tự tạo thêm hàm thông dụng vào thư viện và có thể tái sử dụng sau này.
 • C++ cung cấp một cơ chế đa dạng hóa tên hàm và toán tử.
 • C++ cung cấp các lớp (Class) là loại cấu trúc mới đóng gói chung cho cả dữ liệu lẫn các hàm trong một chủ thể được bảo vệ một cách chặt chẽ.
 
Top