Share Ghi log ứng dụng PHP với thư viện Monolog

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
560
Points
10
Language
Tiếng Việt
Trong các ứng dụng web thì việc ghi lại log của ứng dụng là vấn đề vô cùng quan trọng để theo dõi quá trình vận hành của website. Hiện nay có nhiều thư viện hỗ trợ việc ghi lại log của website và một trong số đó là thư viện Monolog với khả năng lưu lại log vào tập tin, cơ sở dữ liệu, gửi mail...

Điểm mạnh của thư viện Monolog là hỗ trợ nhiều tuỳ chỉnh với khả năng lưu log đa dạng giúp cho các bạn lập trình viên có nhiều lựa chọn để phát triển ứng dụng của mình.

Các bạn tải thư viện Monolog tại địa chỉ https://github.com/Seldaek/monolog.

Việc sử dụng thư viện Monolog cũng vô cùng đơn giản, các bạn có thể tham khảo nội dung mã lệnh sau:
PHP:
<?php
//Khai báo sử dụng thư viện
use Monolog\Logger;
use Monolog\Handler\StreamHandler;

//Khởi tạo đối tượng log
$log = new Logger('name');

//Cài đặt cấu hình log
$log->pushHandler(new StreamHandler('path/to/filename.log', Logger::WARNING));

//Lưu log
$log->warning('Foo');
$log->error('Bar');
Trên đây chỉ là ví dụ đơn giản để sử dụng thư viện Monolog, các bạn có thể tìm hiểu thêm về thư viện Monolog tại địa chỉ https://github.com/Seldaek/monolog.
 
Top