Share Điều khiển cache dễ dàng với thư viện Apix Cache

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
555
Points
10
Language
Tiếng Việt
Tôi tiếp tục giới thiệu với các bạn thư viện điều khiển cache đơn giản khác đó là Apix Cache. Với thư viện Apix Cache, các bạn sẽ không có nhiều lựa chọn phương thức cache khi thư viện Apix Cache chỉ hỗ trợ MySQL, SQLite, PostgreSQL và Filesystem. Tuy nhiên, nếu dự án của các bạn chỉ là website thông thường thì Apix Cache là sự lựa chọn tốt.

Để sử dụng thư viện Apix Cache điều khiển cache, các bạn cần phải tải về tích hợp vào dự án bằng công cụ Composer với dòng lệnh:
Code:
composer require apix/cache
Sau đó, các bạn có thể sử dụng thư viện Apix Cache để lưu, đọc cache như ví dụ sau:
PHP:
<?php
//Require tập tin autoload.php
require 'path/to/autoload.php';

//Khai báo sử dụng thư viện
use Apix\Cache\Factory;
use Apix\Cache\Files;

//Khởi tạo đối tượng files
$files = new Files([
    'directory'  => 'path/to/cache',
    'locking'    => true
]);

//Khởi tạo đối tượng pool
$pool = Factory::getPool($files);

//Lấy dữ liệu từ cache
$item = $pool->getItem('key');

//Lưu cache
$item->set('value');
$pool->save($item);
Các bạn có thể tìm hiểu thêm về thư viện Apix Cache tại địa chỉ https://github.com/apix/cache.
 
Top