Share Chạy các lệnh Linux trong PHP với thư viện ShellWrap

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
498
Points
10
Language
Tiếng Việt
Nếu các bạn đang có ý định xây dựng một ứng dụng PHP tương tác với hệ điều hành Linux thì các bạn có thể tìm hiểu thư viện ShellWrap. Thư viện ShellWrap hỗ trợ một số dòng lệnh cơ bản trên Linux giúp các bạn lập trình viên dễ dàng thực thi các dòng lệnh Linux ngay trong mã lệnh PHP. Tính năng đáng chú ý của ShellWrap đó là khả năng thực thi các lệnh liên quan tới Git, vì vậy các bạn có thể sử dụng thư viện ShellWrap để tạo ra một ứng dụng quản lý Git một cách hiệu quả ngay trên web.

Để sử dụng thư viện ShellWrap, các bạn tải về tại địa chỉ https://github.com/MrRio/shellwrap và tham khảo ví dụ sau để biết cách sử dụng:
PHP:
<?php
//Require tập tin autoload.php;
require 'path/to/autoload.php';

//Khai báo sử dụng thư viện
use MrRio\ShellWrap;

//Thực thi một số lệnh như trên Linux
echo ShellWrap::ls();
echo ShellWrap::git('checkout', 'master');
 
Top