Share Cache website đơn giản với thư viện Simple Cache Class

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
555
Points
10
Language
Tiếng Việt
Thêm một thư viện quản lý cache đơn giản nữa mà tôi muốn giới thiệu với các bạn ở bài viết này đó là Simple Cache Class. Với khả năng hỗ trợ các phương thức cache phổ biến hiện nay như APC, Memcache, Redis, Xcache, OpCache,... cùng với việc sử dụng đơn giản đã giúp thư viện Simple Cache Class trở nên phổ biến hơn với các bạn lập trình viên PHP.

Trong tất cả các thư viện quản lý cache mà tôi đã giới thiệu với các bạn thì thư viện Simple Cache Class là gọn nhẹ và dễ sử dụng nhất. Vì vậy, thư viện Simple Cache Class rất phù hợp với các dự án nhỏ, không đòi hỏi yêu cầu cao về cache.

Để sử dụng thư viện Simple Cache Class, các bạn cần tải về tích hợp vào dự án bằng công cụ Composer với dòng lệnh:
Code:
composer require voku/simple-cache
Các bạn có thể tham khảo ví dụ sau để biết cách sử dụng thư viện Simple Cache Class:
PHP:
<?php
//Require tập tin autoload.php
require 'path/to/autoload.php';

//Khai báo sử dụng thư viện
use voku\cache\Cache;

//Khởi tạo đối tượng cache
$cache = new Cache();

//Lưu cache
$cache->setItem('key', 'value', 3600);

//Lấy dữ liệu từ cache
$item = $cache->getItem('key');
Các bạn có thể tìm hiểu thêm về thư viện Simple Cache Class tại địa chỉ https://github.com/voku/simple-cache.
 
Top