Share Cache website chuyên nghiệp với thư viện Scrapbook

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
555
Points
10
Language
Tiếng Việt
Nếu các bạn muốn tìm kiếm một thư viện quản lý việc cache website thì thư viện Scrapbook là một sự lựa chọn tốt lúc này. Với việc hỗ trợ nhiều phương thức cache phổ biến hiện nay như MySQL, SQLite, PostgreSQL, Redis, Memcached, Memory, Flysystem,... sẽ giúp cho các bạn có nhiều phương án hơn trong quá trình phát triển dự án của mình.

Việc sử dụng thư viện Scrapbook cũng khá đơn giản, kể cả đối với các bạn mới làm quen với PHP. Để sử dụng thư viện Scrapbook, các bạn cần phải tải về cài đặt vào dự án của mình bằng công cụ Composer với dòng lệnh:
Code:
composer require matthiasmullie/scrapbook
Các bạn tham khảo ví dụ sau để biết cách sử dụng thư viện Scrapbook:
PHP:
<?php
//Require tập tin autoload.php
require 'path/to/autoload.php';

//Khai báo sử dụng thư viện
use Memcached;
use MatthiasMullie\Scrapbook\Adapters\Memcached as MemcachedAdapter;
use MatthiasMullie\Scrapbook\Psr6\Pool;
use MatthiasMullie\Scrapbook\Scale\StampedeProtector;

//Khởi tạo đối tượng memcached
$memcached = new Memcached();

//Cấu hình memcached
$memcached->addServer('localhost', 1234);

//Khởi tạo đối tượng memcached adapter, stampede protector và pool
$memcachedAdapter  = new MemcachedAdapter($memcached);
$stampedeProtector  = new StampedeProtector($memcachedAdapter);
$pool        = new Pool($stampedeProtector);

//Lấy dữ liệu từ cache
$item = $pool->getItem('key');

//Lưu cache
$item->set('value');
$pool->save($item);
Trên đây là một ví dụ đơn giản sử dụng thư viện Scrapbook để quản lý cache, các bạn có thể tìm hiểu thêm tại địa chỉ https://www.scrapbook.cash.
 
Top