Share Các tính năng mới đáng chú ý trong phiên bản PHP 7.4

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
498
Points
10
Language
Tiếng Việt
Hiện nay, PHP vẫn là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến với rất nhiều dự án đang được triển khai trên thế giới. Với sự phát triển lớn mạnh đó, tổ chức phát triển PHP cũng nổ lực nâng cấp phiên bản PHP tốt hơn với nhiều cải tiến đáng giá. Với phiên bản PHP 7.4 chính thức ra mắt vào ngày 28/11/2019 đã nâng tầm PHP với rất nhiều nâng cấp đáng giá, giúp cho ngôn ngữ lập trình PHP ngày càng chặt chẽ và mạnh mẽ hơn.

Bài viết này tôi giới thiệu với các bạn một số tính năng đáng chú ý trong phiên bản PHP 7.4, với mục đích giúp các bạn lập trình viên sử dụng PHP tốt hơn. Các bạn có thể xem một số thay đổi sau đây:

1. Định nghĩa kiểu dữ liệu cho thuộc tính của lớp:

Trước phiên bản PHP 7.4, các bạn không thể khai báo kiểu dữ liệu cho thuộc tính của lớp nhưng với phiên bản PHP 7.4 thì các bạn đã có thể khai báo kiểu dữ liệu cho thuộc tính. Ngoài các kiểu dữ liệu mặc định của PHP, các bạn còn có thể khai báo các kiểu dữ liệu riêng do các bạn định nghĩa. Đây là tính năng quan trọng đã không tồn tại trong PHP từ rất lâu và cho tới hiện nay đã gần 25 năm thì PHP mới bổ sung chính thức.

Các bạn có thể tham khảo ví dụ sau để biết cách khai báo kiểu dữ liệu cho thuộc tính của lớp:
PHP:
class User
{
  public int $id;
  public string $username;
}
2. Arrow functions trong PHP 7.4:

Arrow functions trong PHP 7.4 là một tính năng giúp các bạn rút gọn các dòng mã lệnh PHP không cần thiết. Với arrow functions, các bạn sẽ thấy xuất hiện một từ khoá (Keyword) mới đó là fn để các bạn định nghĩa một arrow functions.

Các bạn có thể xem qua ví dụ sau:
PHP:
$numbers = array_map(
  fn($n) => $n * 10,
  [1, 2, 3]
);
Nội dung mã lệnh PHP ở ví dụ trên tương đương với mã lệnh PHP sau:
PHP:
$numbers = array_map(
  function($n) {
    return $n * 10;
  },
  [1, 2, 3]
);
3. Khai báo ghi đè kiểu dữ liệu của phương thức ở lớp dẫn xuất đã được khai báo ở lớp cơ sở:

Trước phiên bản PHP 7.4, các bạn có thể khai báo kiểu dữ liệu trả về của phương thức nhưng không thể khai báo ghi đè kiểu dữ liệu khác nếu có lớp dẫn xuất kế thừa. Với phiên bản PHP 7.4, các bạn có thể thực hiện được việc khai báo kiểu dữ liệu mới cho phương thức ghi đè một cách dễ dàng.

Các bạn tham khảo ví dụ sau:
PHP:
//Lớp cơ sở
class Member
{
  public function get(): Account
  {}
}

//Lớp dẫn xuất
class Customer extends Member
{
  public function get(): User
  {}
}
Trên đây chỉ là 3 tính năng quan trọng được bổ sung vào phiên bản PHP 7.4 các bạn cần biết, các bạn có thể tham khảo thêm các tính năng khác tại địa chỉ https://www.php.net/manual/en/migration74.new-features.php.
 
Top