Share Biên dịch ngôn ngữ đánh dấu Markdown dễ dàng với thư viện Ciconia

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
560
Points
10
Language
Tiếng Việt
Trước đây tôi đã giới thiệu với các bạn một thư viện PHP dùng để biên dịch ngôn ngữ đánh dấu Markdown đó là thư viện Parsedown ở bài viết "Chuyển đổi ngôn ngữ đánh dấu văn bản Markdown sang HTML với thư viện Parsedown". Ở bài viết này, tôi tiếp tục giới thiệu với các bạn thư viện có vai trò tương tự như Parsedown đó là thư viện Ciconia.

Về cơ bản, thư viện Ciconia có cách sử dụng tương tự như thư viện Parsedown nên nếu các bạn đã sử dụng qua thư viện Parsedown thì hoàn toàn có thể sử dụng thư viện Ciconia một cách dễ dàng. Trong trường hợp các bạn mới lần đầu tiên làm việc với ngôn ngữ đánh dấu Markdown thì cũng không gặp khó khăn đáng kể khi thư viện Ciconia rất dễ sử dụng.

Các bạn muốn tìm hiểu ngôn ngữ Markdown có thể truy cập địa chỉ https://www.markdownguide.org. Đây là địa chỉ website chính thức của tổ chức quản lý ngôn ngữ đánh dấu Markdown nên mọi thông tin tại website này rất rõ ràng và chuẩn xác.

Quay trở lại với thư viện Ciconia, để sử dụng thư viện Ciconia các bạn cần phải tích hợp vào dự án bằng công cụ Composer với dòng lệnh:
Code:
composer require kzykhys/ciconia
Các bạn tham khảo ví dụ sau để biết cách sử dụng thư viện Ciconia:
PHP:
<?php
//Require tập tin autoload.php
require 'path/to/autoload.php';

//Khai báo sử dụng thư viện
use Ciconia\Ciconia;

//Khởi tạo đối tượng ciconia
$ciconia = new Ciconia();

//Biên dịch ngôn ngữ Markdown ra HTML
$html = $ciconia->render('Welcome to **Gextend**');
Các bạn có thể tìm hiểu thêm về thư viện Ciconia tại địa chỉ https://github.com/kzykhys/Ciconia.
 
Top