markdown

  1. filiallion

    Share Biên dịch ngôn ngữ đánh dấu Markdown dễ dàng với thư viện Ciconia

    Trước đây tôi đã giới thiệu với các bạn một thư viện PHP dùng để biên dịch ngôn ngữ đánh dấu Markdown đó là thư viện Parsedown ở bài viết "Chuyển đổi ngôn ngữ đánh dấu văn bản Markdown sang HTML với thư viện Parsedown". Ở bài viết này, tôi tiếp tục giới thiệu với các bạn thư viện có vai trò...
  2. filiallion

    Share Chuyển đổi ngôn ngữ đánh dấu văn bản Markdown sang HTML với thư viện Parsedown

    Ngôn ngữ đánh dấu văn bản Markdown hiện nay được sử dụng rộng rãi, bởi tính đơn giản, dễ dùng. Các bạn có thể thấy GitHub cũng đang sử dụng Markdown để trình bày nội dung tập tin README.md. Tuy nhiên, trên nền tảng web thì ngôn ngữ đánh dấu văn bản Markdown chưa được các trình duyệt web hỗ trợ...
Top