learn

  1. filiallion

    Share Những điều cần thiết để trở thành một lập trình viên Android giỏi

    Để trở thành một lập trình viên Android thì không quá khó khăn nhưng để trở thành một lập trình viên Android giỏi và thành công thì không phải là chuyện đơn giản mà các bạn có thể đạt được trong một thời gian ngắn. Để trở thành một lập trình viên Android giỏi các bạn phải mất rất nhiều thời...
  2. filiallion

    Basic Học lập trình Android cơ bản

    Lập trình Android hiện đang đem lại nguồn thu nhập tốt cho các bạn lập trình viên và việc học lập trình Android cũng đang được nhiều bạn xem là mục tiêu trong học tập. Nếu các bạn có kiến thức về một ngôn ngữ lập trình bất kỳ nào đó thì việc các bạn bắt đầu học lập trình Android là không quá khó...
Top