java

  1. filiallion

    Share Giới thiệu tổng quan về công nghệ lập trình web JSP

    JSP là viết tắt của từ JavaServer Pages, cũng có một tên gọi khác nữa là Java Scripting Preprocessor, đây là một công nghệ trên nền tảng ngôn ngữ lập trình Java để phát triển các website động, giúp các bạn lập trình viên viết mã lệnh Java vào các trang HTML bằng cách sử dụng các thẻ JSP đã được...
  2. filiallion

    Share Giới thiệu tổng quan về ngôn ngữ lập trình Java

    Java là một ngôn ngữ lập trình cao cấp, ban đầu được phát triển bởi Sun Microsystems và được phát hành vào năm 1995. Java chạy trên nhiều nền tảng chẳng hạn như Windows, macOS và các phiên bản khác nhau của UNIX. James Gosling đã bắt đầu dự án ngôn ngữ Java vào tháng 06/1991 để sử dụng trong...
Top