Solution Làm thế nào để thay đổi đường dẫn trang đăng nhập WordPress?

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
563
Points
10
Language
Tiếng Việt
Thay đổi đường dẫn trang đăng nhập WordPress theo tôi là một cách tốt để bảo vệ website WordPress khỏi các cuộc tấn công vào website. Nhưng làm thế nào để thay đổi đường dẫn trang đăng nhập WordPress? Các bạn có thể chia sẻ một vài cách thức mà các bạn biết, có thể là viết thêm một vài dòng lệnh, cấu hình máy chủ hay một plugin nào đó hỗ trợ việc này.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của các bạn!
 
Top