toad

  1. filiallion

    Share Quản lý cơ sở dữ liệu với công cụ Toad

    Hiện nay việc quản lý cơ sở dữ liệu đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều bởi đã có nhiều công cụ quản lý rất hiệu quả. Điển hình như SQL Server thì có SQL Server Management Studio, MySQL có phpMyAdmin hay MongoDB có Robomongo và bây giờ, tôi giới thiệu tiếp với các bạn một công cụ khác đó là Toad...
Top